Regulament concurs GIVEAWAY - MobilaDMD
0369..(click pt afisare telefon)

Program consultanta: L-S 9:00 - 17:00

1.1. Organizatorul Concursului (denumit in continuare „Concursul”) este SC DECOMOB DESIGN SRL, cu sediul social in Sibiu, str Lunga, nr. 76.

1.2. Contactarea organizatorului Concursului se poate face la numarul de telefon 0771220470. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament (denumit in continuare („Regulament”), care este obligatoriu pentru toti participantii.

1.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala. Pe perioada Concursului, SC DECOMOB DESIGN SRL, va desfasura urmatoarele servicii:

A. va contacta castigatorii pentru validarea si colectarea datelor in vederea predarii premiilor;

B. va preda premiile castigatorilor, dupa validarea si identificarea acestora in conditiile stabilite prin Regulament;

C. la data acordarii premiului, castigatorii trebuie sa se legitimeze si sa semneze un proces verbal de predare-primire a premiilor, Organizatorul fiind absolvit de orice raspundere ulterioara legata de premiul acordat castigatorului

SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSULUI

2.1. Concursul se va desfasura in perioada 15.06.2019. – până la atingerea obiectivului propus, acela de 300.000 de urmaritori pe pagina de Facebook/MobilaDMD.

SECTIUNEA 3. DREPTURI SI CONDITIILE DE PARTICIPARE

3.1. Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de naţionalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidente in Romania, care respecta conditiile prezentului regulament si care urmeaza indicatiile prezente in acest Regulament pentru a-si valida participarea.

3.2. Nu pot participa angajati ai Organizatorului si ai celorlalte companii implicate în această actiune, precum si rudele de gradul I ale acestora.

3.3. De asemenea, nu pot participa la concurs persoanele sub varsta de 18 ani. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrala, liber consimtita şi in afara oricarei constrangeri a prevederilor prezentului regulament.

3.4. Un participant se poate inscrie la eveniment o singura data si de pe un singur cont de Facebook/Instagram/Twitter.

3.5. Dreptul de participare apartine în exclusivitate participantului care indeplineste conditiile impuse de Regulament.

3.6. Dreptul de participare la concurs este anulat automat in situatia in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale. Daca datele personale nu coincid cu datele furnizate pe profilul de Facebook, dreptul la participare este anulat.

3.7. Pentru a putea participa la Concurs, participantii trebuie sa aiba un cont de Facebook, completat cu o adresa de email valida. Daca nu aveti cont de utilizator va puteti crea un cont nou la adresa: https://facebook.com/.

3.8. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula inscrierea oricarui Participant care nu respecta Regulamentul sau care este suspectat de frauda, fara a avea obligatia de a o demonstra cu probe.

SECTIUNEA 4. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de catre participanti la inscrierea in concurs exclusiv in scopul anuntarii si identificarii castigatorului.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

5.1. Utilizatorii se pot inscrie in concurs in perioada 15.06.2019. –până la atingerea obiectivului propus, acela de 300.000 de urmaritori pe pagina de Facebook/MobilaDMD astfel:

1. Like & Share pagini de Facebook MobilaDMD.

 

5.2. Ultima zi in care se poate inscrie cineva in concurs este până la atingerea obiectivului propus, acela de 300.000 de urmaritori pe pagina de Facebook/MobilaDMD.

 

SECTIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI

6.1. Concursul va avea 3 (trei) castigatori.

6.2. Se vor acorda urmatoarele premii

    Premiul cel mare - https://www.mobiladmd.ro/1586-canapea-extensibila-diego.html

    Premiul 2 - https://www.mobiladmd.ro/224-fotoliu-balansoar-max-2.html

    Premiul 3 - https://www.mobiladmd.ro/1619-ceas-inteligent-gravity-cube-click-clock-skyblue.html

SECTIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

7.2. Desemnarea castigatorilor se va face astfel: toate persoanele ce au facut pasii de mai sus pentru concurs sunt inscrise in concurs, iar desemnarea castigatorilor va fi facuta prin tragere la sorti.

7.3. Anuntarea castigatorilor se va face in termen de 7 zile pe site-ul https://www.mobiladmd.ro si pe paginile de Facebook / Instagram / Twitter apartinand MobilaDMD.

7.4. Organizatorul se obliga sa faca publice, pe paginile de Facebook / Instagram / Twitter MobilaDMD, numele castigatorilor si castigurile acordate. In situatia in care castigatorii refuza sa accepte premiul castigat, respectivul premiu nu va fi inlocuit cu un alt premiu sau beneficiu si nici nu se va acorda contravaloarea premiului in bani, ramanand in posesia Organizatorului.

SECTIUNEA 8. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI

8.1. Numele castigatorilor va fi publicat pe paginile de Facebook / Instagram / Twitter MobilaDMD in termen de 7 zile de la incheierea concursului. De asemenea, acestia vor fi contactati in baza datelor de contact pe care le au afisate pe contul personal de Facebook.

8.2. Castigatorii vor intra personal in posesia premiului in termen de 10 zile de la instiintare.

8.3. La receptionarea premiilor castigatorii trebuie:

A. sa prezinte reprezentantului MobilaDMD un document de identitate (pentru confirmarea varstei legale minime pentru participare la Concurs);

B. sa predea reprezentantului MobilaDMD procesul-verbal de predare-primire a premiului, semnat.

SECTIUNEA 9. VALIDAREA CASTIGATORULUI

9.1. Pentru a fi validat drept castigator, participantul trebuie sa indeplineasca cumulativ conditiile descrise in sectiunile anterioare ale Regulamentului. De asemenea, in momentul receptiei premiului, Participantul trebuie sa prezinte un act de identitate valabil (cartea de identitate sau pasaportul).

9.2. Din dorinta de a nu prejudicia nicio persoana care doreste sa participe la prezenta loterie, Organizatorul isi rezerva dreptul de a efectua verificari in ceea ce priveste corecta participare.

9.3. In cazul in care, in urma verificarilor desfasurate de Organizator, rezulta ca exista participanti care incearca sau au incercat sa fraudeze procesul de inscriere, Organizatorul poate sa le restrictioneze participarea la loterie pe toata durata acesteia si/sau sa le retraga dreptul la premiul obtinut ca rezultat al activitatii lor neconforme.

 

SECTIUNEA 10. LIMITAREA RASPUNDERII

10.1. Inscrierile inainte sau dupa perioada mentionata in Regulament, nu vor fi luate in considerare.

10.2. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea la loterie, cauzate de furnizorul de internet sau conexiunea la internet a persoanei care doreste sa se inscrie. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale furnizorului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita inscrierea la eveniment in perioada de desfasurare a acestuia.

10.3. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru situatiile in care castigatorul isi pierde dreptul de a utiliza serviciile oferite de Facebook pe durata loteriei. In acest caz, participarea acestuia va fi invalidata.

10.4. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi cont de Facebook participant; premiul va fi acordat persoanei care isi declara datele de contact si prezinta actul de identitate la ridicarea premiului.

 

SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE

 

11.1. Orice obligatii de natura fiscala sau de alta natura, nascute in legatura cu Premiile acordate in urma loteriei publicitare, revin exclusiv in sarcina Participantilor castigatori.

11.2. Participantilor la campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a loteriei (cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea inscrierii formularului sau a solicitarii Regulamentului). Cheltuielile mai sus prevazute nu sunt si nici nu vor putea fi considerate a fi „cheltuieli indirecte” in sensul Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, astfel cum a fost republicata, cu modificarile ulterioare.

 

SECTIUNEA 12. INFORMAREA PARTICIPANTILOR

 

12.1. Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, putand fi consultat pe site-ul https://www.mobiladmd.ro

12.2. Prin participarea la prezenta loterie publicitara, participantii sunt de acord ca datele lor de identificare sa fie stocate intr-o baza de date la care vor avea acces Organizatorul si dezvoltatorul aplicatiei, acestea putand fi folosite exclusiv pentru activitatile de marketing desfasurate de societatea  SC DECOMOB DESIGN SRL si partenerii sai, cu respectarea dispozitiilor legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. De asemenea, participantii sunt de acord sa primeasca informatii, obiecte promotionale si/sau produse gratuite, prin posta, telefon, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare de la Organizator si de la partenerii sai.

12.3. Conform prevederilor Legii nr. 677/2001, participantii au acces gratuit la datele personale colectate sau prelucrate de Organizator, personal sau prin mandatari, printr-o cerere scrisa, datata si semnata, adresata acestuia. Participantii au, de asemenea, dreptul de interventie asupra datelor personale putand, dupa caz, solicita rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma cu dispozitiile Legii nr. 677/2001, in special a datelor incomplete sau inexacte. In conditiile de mai sus participantii pot solicita, totodata, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, avand dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.

 

12.4. Prin participarea la loteria publicitara, participantii sunt de acord ca numele, datele de identificare si/sau fotografia/imaginea lor sa poata fi facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre Organizator in materiale tiparite, audio sau video, fara ca acestia sa emita pretentii financiare fata de Organizator pentru organizarea acestor operatiuni, precum si sa participe la toate activitatile promotionale organizate de catre SC DECOMOB DESIGN SRL in legatura cu aceasta loterie publicitara.

 

SECTIUNEA 13. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI

 

13.1. Organizatorul este exonerat de raspundere in caz de forta majora sau de caz fortuit, potrivit prevederilor art. 1351 Cod Civil.

13.2. Pentru scopul acestui regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

13.3. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice situatii ce ar putea rezulta din folosirea de catre o alta persoana decat participantul a datelor sale de identificare, a numarului de telefon, a adresei de e-mail ori a contului sau de Facebook.

 

SECTIUNEA 14. DISPOZITII FINALE

 

14.1. Prin inscrierea la loteria publicitara a concursului participantii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament.

14.2.SC DECOMOB DESIGN isi rezerva dreptul sa modifice prezentul Regulament prin act aditional ori de cate ori este necesar, cu publicarea actului aditional pe pagina de Facebook Organizatorului.

14.3. Orice reclamatie legata de desfasurarea loteriei publicitare va fi adresata in scris Organizatorului la adresa sediului social specificata in prezentul Regulament, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.

14.4. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la loteria publicitara vor fi solutionate pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, de catre instantele judecatoresti competente.

14.5.  Facebook, Instagram si Twitter sunt exonerati de orice raspundere legata de concurs, deoarece concursul nu este sponsorizat de catre acestia.


VOUCHER DE 70 LEI

Valabil la orice comanda.* Se aplica T&C